За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2358/01.06.2023 г.

  • 01 Юни 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2358/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на част от технологичното оборудване в участък за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу", с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.8 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе

Галерия