За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4850/21.11.2023 г.

  • 21 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4850/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатори 11990.17.11, 11990.17.12 по КК и КР на с. Войново, общ. Алфатар и ПИ с идентификатор 00415.166.27 по КК и КР на гр. Алфатар, общ. Алфатар

Галерия