За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4884/22.11.2023 г.

  • 22 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4884/22.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Екологична модернизация и енергийна ефективност на стопанството", с местоположение УПИ XII, кв. 54 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат

Галерия