За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4885/22.11.2023 г.

  • 22 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4885/22.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Технологична и екологична, модернизация и автоматизация на стопанството", с местоположение ПИ с идентификатор 51956.114.245 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Галерия