За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 829/20.03.2013 г.

  • 19 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 829/20.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Оползотворяване на птичи отпадъци (торови маси) за производство на подобрители за почви”, с местоположение: ПИ 179010 в землището на гр. Ветово

България в Юнеско

Галерия