За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-320/29.01.2024 г.

  • 29 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-320/29.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на улица Дунав в участъка от ул. "Паркова" до ул. "Свети Климент", гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.502.7180, ул. "Паркова", ул. "Свети Климент", ул. "Дунав", ул. "Юрий Венелин"

Галерия