За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-321/29.01.2024 г.

  • 29 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-321/29.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на жилищна сграда", с местоположение ПИ 63668.151.77 по КККР на гр. Сливо поле

Галерия