За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-336/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-336/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 16674.64.54 по КККР на с. Горно Абланово

Галерия