За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-339/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-339/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Извършване на принудителна сеч в горски подотдели", с местоположение ПИ 15151.506.3, 15151.510.1 и 15151.513.1 по КККР на гр. Глоджево

Галерия