За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-340/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-340/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на ,,А1 България" ЕАД на територията на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.504.121, 61710.504.114, 61710.504.89, 61710.504.119, 61710.505.7332 и 61710.93.528 по КККР на гр. Разград

Галерия