За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 833/20.03.2013 г.

  • 19 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 833/20.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN4768 (KALIPETROVO)”, с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.500.871 по кадастралната карта на с. Калипетрово, община Силистра

България в Юнеско

Галерия