За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-384/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-384/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди, инсталирана на конструкция, монтирана на покрив, собственост на инвеститора, намираща се в УПИ XXXVIII в кв. 68, гр. Завет, област Разград"

Галерия