За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-396/02.02.2024 г.

  • 02 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-396/02.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ ХIV-278, кв. 33 по плана на с. Басарбово

Галерия