За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-398/02.02.2024 г.

  • 02 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-398/02.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 73362.278.4 по КККР на гр. Русе

Галерия