За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-462/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-462/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и подмяна на оборудване на територия за широк обществен достъп на площад Екзарх Йосиф в гр. Бяла, обл. Русе - централна градина и прилежащи пространства", с местоположение ПИ 07603.501.2933, 07603.501.3219, 07603.501.2932, 07603.501.2934 по КККР на гр. Бяла

Галерия