За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-464/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-464/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на „А1 България” ЕАД на територията на гр. Дулово", с местоположение ПИ 24030.16.79, 24030.16.76 и 24030.501.3234 по КККР на гр. Дулово

Галерия