За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-468/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-468/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Водоснабдяване на УПИ XVI-1809, кв. 110, ул. „Липник”, с. Николово, общ. Русе"

Галерия