За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-470/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-470/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична система с мощност 60 кВ за собствени нужди", с местоположение УПИ XXXVIII в кв. 68 по плана на гр. Завет

Галерия