За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-472/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-472/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „Ботев“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-501, кв. 109 (идентичен с ПИ 24030.501.501), ул. „Розова долина“ по плана на гр. Дулово, община Дулово и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 24030.501.501"

Галерия