За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-474/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-474/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен канал DN 315 мм и уличен водопровод Ø 110 мм ПЕВП за захранване на УПИ Х-196, кв. 682, ж.к. „Изток” в гр. Русе, община Русе

Галерия