За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-476/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-476/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и/или рехабилитация на улици и тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление в гр. Две могили, община Две могили, област Русе” със следните подобекти :
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Юрий Гагарин“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Шипка“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Орлова чука“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция и/или рехабилитация на улица и тротоари по ул. „Ропотамо“ в гр. Две могили“

Галерия