За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-517/12.02.2024 г.

  • 12 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-517/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Типов проект за площадка за игра на открито за деца от възрастова група от 3 до 12 години и спортна площадка с фитнес уреди", с местоположение ПИ 66425.501.3163, 66425.501.3262, 66425.501.8709, 66425.501.8857, 66425.500.5037, 66425.501.8613, 66425.501.1429, 66425.501.8604 по КККР на гр. Силистра 00895.502.1891 по КККР на с. Айдемир, УПИ VI, кв. 17 по плана на с. Брадвари, парк, кв. 16 по плана на с. Йорданово, ПИ 41143.500.1268 по КККР на с. Калипетрово, ПИ 58699.501.787 по КККР на с. Проф. Иширково, 67526.501.557 по КККР на с. Смилец, ПИ 68299.501.447 по КККР на с. Сребърна

Галерия