За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-519/12.02.2024 г.

  • 12 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-519/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и преустройство на сграда в многофамилна жилищна сграда (в габарита на съществуващата сграда), ПИ 63427.2.5825, кв. 123 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия