За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-520/12.02.2024 г.

  • 12 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-520/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Гараж и пристройка към съществуваща вилна сграда в ПИ 503.2436, местност Дрибак 6, землище Николово, общ. Русе"

Галерия