За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-521/12.02.2024 г.

  • 12 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-521/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на самостоятелно сградно канализационно отклонение /СКО/", с местоположение ПИ 66425.500.3692 по КККР на гр. Силистра

Галерия