За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-522/12.02.2024 г.

  • 12 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-522/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение УПИ IX-1687, кв. 112 по плана на с. Николово

Галерия