За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-524/12.02.2024 г.

  • 12 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-524/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ II-377, кв. 39 по плана на с. Смирненски

Галерия