За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-538/13.02.2024 г.

  • 13 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-538/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение ПИ 39520.2.590 и 39520.2.557 по КККР на с. Красен

Галерия