За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-539/13.02.2024 г.

  • 13 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-539/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в система за външно изкуствено осветление в гр. Разград"

Галерия