За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-542/13.02.2024 г.

  • 13 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-542/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в заведение за бързо хранене", с местоположение СОС 61710.505.578.1.28 по КККР на гр. Разград

Галерия