За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-543/13.02.2024 г.

  • 13 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-543/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гараж за селскостопански инвентар", с местоположение ПИ 87504.138.344 по КККР на с. Яребица

Галерия