За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-546/13.02.2024 г.

  • 13 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-546/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ VI-167, кв. 73 (501.167) по плана на с. Щръклево

Галерия