За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-547/13.02.2024 г.

  • 13 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-547/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 315 kW в УПИ XVII-503, кв. 75 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, бетонен комплектен трафопост (БКТП) 0.4/20 kV и кабелна линия 20 kV"

Галерия