За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 842/21.03.2013 г.

  • 20 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 842/21.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външна връзка за захранване на промишлена газова инсталация на природен газ в производствена и складова сграда”, с местоположение: УПИ VІІІ-1047, кв. ИПЗ по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия