За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1133/20.03.2024 г.

  • 20 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1133/20.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова многофамилна жилищна сграда с гаражи ", с местоположение УПИ VI-5894, кв. 313 по плана на гр. Русе

Галерия