За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1162/22.03.2024 г.

  • 22 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1162/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на спортна площадка за мини футбол", с местоположение УПИ I-11, кв. 20 по плана на с. Божурово

Галерия