За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1164/22.03.2024 г.

  • 22 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1164/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с изграждане на ВиК и Ел връзки", с местоположение ПИ 56397.502.711 по КККР на с. Пиргово

Галерия