За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1165/22.03.2024 г.

  • 22 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1165/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна, еднофамилна жилищна сграда и дентален кабинет", с местоположение УПИ VIII-194, кв. 27 (32874.502.194) по плана на гр. Исперих

Галерия