За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1178/22.03.2024 г.

  • 22 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1178/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Осъществяване на стопанска дейност, изразяваща се в предоставяне на услуги като любителски и спортен риболов в имот 000017, местност Радева чешма по плана на с. Лом Черковна, общ. Бяла"

Галерия