За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1199/26.03.2024 г.

  • 26 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1199/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Пристройка към жилищна сграда и реконструкция на покрив на същестуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ VI-1202, кв. 97 по плана на гр. Мартен

Галерия