За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1202/26.03.2024 г.

  • 26 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1202/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на съществуваща вътрешна канализационна мрежа и благоустрояване на паркинг и вътрешноведомствена улица в имота на МБАЛ „Тутракан“ ЕООД с етапно изпълнение: Етап 1. Реконструкция на съществуваща вътрешна канализационна мрежа и благоустрояване на вътрешноведомствена улица МБАЛ „Тутракан“ ЕООД. Етап 2. Благоустрояване на паркинг в имота на МБАЛ „Тутракан“ ЕООД", с местоположение ПИ 73496.500.567 по КККР на гр. Тутракан

Галерия