За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1250/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1250/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гараж за кемпер и каравана в УПИ V-1884, кв. 94 по плана на с. Ряхово, общ. Сливо поле", с местоположение УПИ V-1884, кв. 94 по плана на с. Ряхово

Галерия