За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1253/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1253/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на следните обекти в УПИ XIII-460, кв. 121 в с. Тетово: I етап - Нагазин за промишлени стоки и фризьорски салон и II етап - Едноетажна жилищна сграда с размери 10.0х8.00м"

Галерия