За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1257/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1257/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 30 kW, разположена на терен в УПИ III-261, кв. 47, ул. "Баба Тонка" по регулационния план на с. Борисово, общ. Сливо поле"

Галерия