За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1295/01.04.2024 г.

  • 01 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1295/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на втора автомивка в ПИ с идентификатор 66425.516.151 по КК и КР на гр. Силистра"

Галерия