За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1300/01.04.2024 г.

  • 01 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1300/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на спортна площадка, комбинирана за футбол на малки врати, баскетбол и волейбол", с местоположение УПИIII-179, кв. 11 по плана на с. Кривня

Галерия