За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 853/22.03.2013 г.

  • 21 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 853/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS базова станция и радиорелеен възел № 4572”, с местоположение: ПИ 156057 в землището на с. Николово, община Русе

България в Юнеско

Галерия