За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1326/02.04.2024 г.

  • 02 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1326/02.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на алейно осветление в западната част на ЖК Орел, гр. Разград"

Галерия