За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1369/03.04.2024 г.

  • 03 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1369/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на Гараж с работилница за лични нужди в Авторемонтна работилница", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.613.74 по КККР на гр. Разград

Галерия