За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1374/03.04.2024 г.

  • 03 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1374/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Осигуряване на поддръжката и проводимостта на част от язовир Съединение в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирната стена в община Лозница", с местоположение ПИ с идентификатори 44166.135.169 и 44166.135.170 по КККР на гр. Лозница, ПИ с идентификатори 47041.13.116 и 47041.13.117 по КККР на с. Манастирци

Галерия